Den tidligere omtalte Junior High School har også en pendant på begynder og mellemtrin. Og her har jeg også været for at overvære både matematik og science-lektioner.
Igen er det lidt svært med billeder af personer, så her er et hæfte smiley

Der danner sig et billede af at science-lektioner typisk er ret meget som natur/teknikundervisningen i Danmark, hvorimod matematikundervisningen er mere anderledes…